SC (N)Brusvehagen Lady Stardust
"Hilda"

   

Detta är Hilda som jag importerat från Astrid - (N)Brusvehagen i Norge.
Hilda är född i November -06 och är en blåsköldpadd exotic tjej.
Hilda är en riktigt härlig tjej med ett supertemperament, hon har en stor personlighet :)
Hon är en stor och kraftigt byggd tjej med fin färgfördelning och en kanon-ögonfärg.
Hon har fina kvaliteér i grunden och hennes kattungar har verkligen ärvt hennes kraftig-
het i både typ och kropp. 

DNA testad PKD-negativ