PRA, PK & HCM

PRA & PK är 2 sjukdomar som har introducerats hos ocicat eftersom vår ras bygger på abessinier bl.a.
Sjukdomarna är ovanliga hos ABY/SOM men vi vet inte hur stort/litet problemet är i dagsläget inom ocicat 
eftersom det nyligen börjat att testas katter. I dagsläget så vet vi bara att bärare av både PRA och PK har uppdagats 
hos ocicat. Men genom att vi förebyggande har börjat testa våra katter så kan vi förhindra att sjukdomarna sprids 
samt se om vi har någon som är drabbad av sjukdomarna. Mer om hur vi på S*Junglespots går tillväga med testning
på våra katter finns under "Om Katteriet", status på våra katter finns även på deras egna sidor.

2009-03-22
Idag antogs en motion om PRA-testning på Ocicat på SVERAK's årsmöte vilket innebär
att man måste veta statusen på minst en av föräldrarna innan man parar.
Mer info kommer..

 

PRA (Progressiv Retinal Atrofi)  

Vad är PRA?
PRA är en ärftlig sjukdom där ögats näthinna förtvinar och den förekommer hos människa, många rashundar 
och några kattraser, däribland abessinier, somali och ocicat. Sjukdomen ärvs recessivt, dvs katten måste ärva 
anlaget från båda föräldrarna för att få sjukdomen. En katt med ett anlag är bärare. I näthinnan finns speciella 
celler som kallas fotoreceptorer (tappar och stavar). Fotoreceptorerna absorberar det ljus som fokuseras på dem 
från ögats lins och omvandlar ljuset till nervsignaler, som överförs till hjärnan via synnerven. PRA kan ha flera 
orsaker men hos abessinier/somali bryts fotoreceptorerna ner gradvis. Sjukdomen börjar med att katten ser 
sämre i mörker men med tiden försämras även synen i dagsljus och så småningom blir katten helt blind. 
Eftersom katten hinner vänja sig vid att synen försämras kommer den att lära sig att kompensera synbortfallet 
genom att skärpa andra sinnen. Så länge som katten befinner sig på känd mark kommer den därför klara sig väl 
och det är inte säkert att ägaren märker att katten är blind.

Hur ställs diagnosen? Kan PRA förebyggas?
Allteftersom näthinnan förtvinar blir den tunnare och ljuset som faller mot den reflekteras. Samtidigt töjs pupillerna 
ut när katten anstränger sig för att få in mera ljus, något som kan ses som ett ”skimmer” i ögonbotten.
Diagnosen ställs med en oftalmoskopisk undersökning (”ögonspegling”) som utförs av specialistutbildade veterinärer. 
Förutom ”skimret” kan veterinären se att blodförsörjningen till näthinnan försämrats och att synnerven krympt. 
Symtomen är vanligen märkbara när katten är 1,5-2 år gammal. Enstaka katter uppvisar symtom redan innan de fyllt 
ett år och för ytterligare ett fåtal ses inga förändringar förrän katten är fyra-fem år gammal. Det är därför viktigt att 
katten ögonspeglas regelbundet.

Kan PRA förebyggas?
En mutation, RdAc, som ger upphov till PRA har identifierats och sedan 2007 finns ett DNA-test som visar om 
katten har normala anlag, är bärare eller kommer att bli blind på sikt. Det innebär att vi nu kan identifiera bärare 
av PRA, dvs katter som inte själva kommer att bli blinda men som kan föra sjukdomen vidare till sin avkomma.
De 2 ledande labben inom PRA & PK DNA-testning är UC Davis i USA samt Laboklin i Tyskland. Prover kan tas
antingen genom blodprov eller genom cellprov från munhålan.

Köpa kattunge?
Be att få se intyg som visar att föräldrarna är testade eller har testade, PRA-normala föräldrar. Köper du en sällskapskatt 
har det ingen betydelse om någon av föräldrarna är PRA-bärare och du behöver inte testa den. Tänker du avla på en unge 
från en kull där endera föräldern är bärare behöver du testa ungen för att veta om den ärvt bärarskapet eller är PRA-normal. 
Även bärare kan användas i aveln men ska då bara paras med PRA-normal katt.
På det sättet undviker man risken att 
avkomman blir blind.

 

PK-brist

Vad innebär PK-brist?
PK-brist är en förkortning för ”pyruvate kinase deficiency”. Det är en ärftlig sjukdom, som finns hos flera djurarter.
Pyruvatkinas är ett enzym som behövs för att röda blodkroppar skall fungera normalt. Om det är brist på enzymet 
kommer de röda blodkropparna få förkortad livslängd och följden blir en anemi (”blodbrist”). PK-brist beror på
 en mutation på den gen som ger ”receptet” för tillverkning av pyruvatkinas. Mutationen ärvs recessivt. Individer 
med en normal och en muterad gen blir bärare. Eftersom bäraren har en normal gen kommer katten att kunna 
producera tillräcklig mängder pyruvatkinas för att blodkropparna skall fungera normalt. Katter med två muterade 
anlag däremot kommer förr eller senare få symtom på blodbrist.
De vanligaste symtomen, trötthet, dålig kondition och bleka slemhinnor kommer periodvis och uppträder 
ofta inte förrän katten är några år gammal. Många katter klarar sig bra med sin blodbrist och kommer få en normal 
livslängd. I sällsynta fall dör katten redan i 1-2 årsåldern. Katter med symtomgivande blodbrist behandlas med kortison.

Kan man förebygga PK-brist?
Katter med mutation på PK-genen (både bärare och sådana som har risk att utveckla blodbrist) kan idag identifieras med 
ett DNA-test. Både blodprov och cellprover från munhålan kan användas för analysen. Därför kan man genom att testa sin 
katt få svar på dess PK-status och därigenom förebygga att para 2 bärare.

Köpa kattunge?
Be att få se intyg som visar att föräldrarna är testade eller har testade, PK-normala föräldrar. Köper du en sällskapskatt 
har det ingen betydelse om någon av föräldrarna är PK-bärare och du behöver inte testa den. Tänker du avla på en unge 
från en kull där endera föräldern är bärare behöver du testa ungen för att veta om den ärvt bärarskapet eller är PK-normal. 
Även bärare kan användas i aveln men ska då bara paras med PK-normal katt.

Merparten av texterna om PRA & PK-brist är lånad från Aby/Somali-ringens hemsida.

 

HCM

Vad är HCM?
HCM är en ärftlig sjukdom som kan drabba alla kattraser, en del mer och en del mindre.
HCM finns även på ocicat men är ingen vanlig sjukdom man förknippar med vår ras. Jag ville ändå ha
med lite info om HCM på denna sidan eftersom en del uppfödare DNA-testar för HCM hos ocicat. Det ENDA
riktiga sättet för rasen ocicat i dagsläget är att åka till en hjärtspecialist och få din katt scannad för HCM - DNA
testet som finns tillgängligt är till för ett fåtal andra raser och är alltså INTE till för vår ras och är därmed helt värdelöst!

Allt om HCM och lite till finns på MCO-Kattens hemsida.